Feminist Eleştiri Kuramının Mary Cassatt'nın Yapıtlarına Uygulanması

Betül SERBEST YILMAZ
2015 Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi  
toplum yapısı; dönemin düşünür ve bilim adamlarının ırk-cinsiyet söylemleriyle güçlü bir temel üzerine oturtulmuştur. Kadının görevinin üreme olduğu salık verilerek kamusal-özel olarak ayrılan mekânlar, kadını entelektüel yaşamdan uzak tutmuş, iyi anne, ahlâklı eş rolleri üzerinden yaşamı kurgulanmaya çalışılmıştır. Cinsiyet ayrımcılığının en üst seviyede yaşandığı bu yüzyılda, İzlenimci ressam Mary Cassatt plastik çalışmalarıyla var olmaya çalışmış, eril iktidarın ötekileştirici ideolojisinin
more » ... zerinde bıraktığı etkilere rağmen bir direniş oluşturmayı başarmıştır. Bu karşı tavrını resimlerinde kurguladığı mekânların yeniden anlamlandırılması, kadın imgelerinin yansıtılış biçimleri, izleyiciyle kurulamayan diyalektik ile yansıtmıştır. Bu çalışmada izlenimci ressam Mary Cassatt'nın resimleri dönemin sosyolojik özellikleri göz önünde bulundurularak feminist kuram açısından ele alınmış, sanatçının plastik çalışmalarıyla ataerkil tahakküme karşı olan feminen söylemi gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. ABSTRACT Patriarchal socialy structure in the nineteenth century was grounded on a strong base through the statements of the philosophers and scientists of the period. It was prescribed that the duty of a woman is to reproduce and they were kept away from the public-private spaces and intellectual sphere, their lives were tried to be fictionalise by giving them the roles of a good mother and an ethical wife. Sexual discrimination was experienced at a peak level in this century, Impressionist artist Mary Cassatt tried to exist with her plastic works. She managed to display a resistance despite the effects of marginalising ideology of masculine power on her. She reflects this opposite attitude by the signification of the places that she fictionalises in her paintings, by the way that she refleects the women images and by the dialectics that she coud not build with the spectator. In this study, the works of impressionist artist Mary Cassatt were dealt with in terms of feministic theory the priod, and her feministic statement which the artist displays with her plactic works, againts patriarchal dominance was tried to be revealed.
doi:10.20488/www-std-anadolu-edu-tr.220241 fatcat:3z7mlhglrnbbhlzlpylognmmla