For A. J. Greimas (poem). Translated by Nijolė Kašelionienė and Kęstutis Nastopka

James Sacré, Nijolė Kašelionienė, Kęstutis Nastopka
2017 Semiotika  
J a m e s S a c r é Kliuvinys malonumas, veidai suteikiantys prasmę žodžiui mylėti, vargas, tolumoje nelaimę girdime karas kad nieko nesuprastum naktis kuri sudūžta trapus nutolstantis kūnas žmonės mylimi smagumas rašyti nerimas taip pat žodžio spalva kaip tai gali paveikti , o jo šiugždesys? Štai aš viduje ant visados (šiaip ar taip tai eilėraščio laikas): kaip sakoma gyventi, kaip sakoma mirtis. Meilės arba vargo istorijos, švelnumas ar didieji šauksmai sukaupti gyvenime, eilėraštis -jaukas
more » ... o raudonis išblukęs) skelbiant blogąją žinią pasauliui štai jis bemirštantis žodžių mašinerijoj: ir vis dėlto iš meilės rašomas.
doaj:9ea5407e7c814ad7a34694c7673ac113 fatcat:c6cduauupbd2xnob55rvxfbblu