Adatok a magyar építészképzés műegyetemi történetéhez 1945–1990. Rendszerváltozástól rendszerváltozásig

Gyula Istvánfi
2015 Építés - Építészettudomány  
ADATOK A MAGYAR ÉPÍTÉSZKÉPZÉS MŰEGYETEMI TÖRTÉNETÉHEZ 1945-1990. RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL RENDSZERVÁLTOZÁSIG* ISTVÁNFI GYULA CSC, professor emeritus. BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 82. Tel.: (+36-1) 463-1330 Magyarországon a felsőfokú, egyetemi szintű építészképzés több mint 120 éven keresztül a buda pesti Műegyetemen történt. 1945-ig a képzésben a műszaki, technikai és a tervezőművészeti tárgyak, az utóbbiak némi többségével, egyensúlyban
more » ... yensúlyban szerepeltek az oktatásban. 1947-től Magyarország szocialista átalakítása az oktatás meghódításával is elkezdődött. Szakmai tekintetben az építőipar modernizálása és a szocialista tömegtermelés a műszaki tantárgyak túltengését, továbbá új, rendszerhű tanárok és tantárgyaik beállítását eredményezte az Építészmérnöki Karon. Tantárgyi reformok sorozata után a hetvenes-nyolcvanas években az egységes képzésben 5-10% óraszámos eltérésekkel három-négy iránybanszerkesztő-technológus, építésztervező, városépítési és rövid ideig szervező irányban -szerezhettek a hallgatók szakirányú ismereteket. A budapesti építészdiploma sokoldalúsága jól bevált a hazai és nemzetközi alkalmazásban, ugyanakkor kritikát is kiváltott a szakma köreiben. A dolgozat a kari tanácsi jegyzőkönyvek, az órarendek és az évkönyvek adataira támaszkodva mutatja be az építészoktatás történetét az 1990-es újabb rendszerváltozásig.
doi:10.1556/eptud.43.2015.1-2.1 fatcat:zsqltkxijrbulmfufeoegsc234