La vil·la romana de Parc de les Nacions: estudi numismàtic dels fons del MUSA (Museu de la ciutat d'Alacant)

Immaculada Garrigós i Albert
2017 Sagvntum  
1) immagarrigos@gmail.com RESUM: En el següent estudi es presenta el repertori monetari aparegut durant les excavacions arqueològiques de la vil·la romana de Parc de les Nacions (Alacant). Es fa una catalogació de les troballes monetàries que contenen un marc temporal comprès entre els segles II aC-V dC, així com les consideracions sobre la circulació monetària en aquest enclavament, i en general, a les comarques meridionals del País Valencià. Paraules clau: Parc de les Nacions, vil·la romana,
more » ... ns, vil·la romana, monedes, circulació monetària. ABSTRACT: This paper presents the collection of coins discovered during the archaeological excavations in the Roman villa Parc de les Nacions (Alicante, Spain). We catalogue the coins dating from the 2nd century BC to the 5th century AD, and we analyze the monetary circulation of this site and in the southern regions of the Valencian Community.
doi:10.7203/sagvntvm.48.6443 fatcat:oeepwihwrzerrdmkfkjy6az4pa