Micro controller and computer based reactive power compensation

2017 Tehnički Vjesnik  
Original scientific paper Reactive power compensation methods are one of the most effective methods to improve the efficiency of energy systems. Therefore, the designs and implementations of these systems are important. The aim of this study is to design and implement the most appropriate reactive power compensation systems in electrical power systems. Reactive power compensation can be realized using capacitors or the synchronous motors. In this study, a microcontroller and computer-controlled
more » ... compensation applications are done by capacitors and synchronous motors under the same load conditions has been performed. By means of this designed system, it has been tried to determine what type of reactive power compensation is suitable in the existing system. In this respect, it is aimed to avoid unnecessary investments for existing systems and to establish a quality compensation system. In addition, the designed system is easy to update against all kinds of load changes and does not require additional equipment. Kompenzacija jalove snage zasnovana na mikro regulatoru i računalu Izvorni znanstveni članak Metode za kompenzaciju jalove snage su među najučinkovitijim metodama za povećanje učinkovitosti energetskih sustava. Stoga su projektiranje i primjene tih sustava vrlo važni. Cilj ovog istraživanje je projektirati i primijeniti sustave za kompenzaciju jalove snage koji najviše odgovaraju elektroenergetskim sustavima. Kompenzacija jalove snage može se realizirati primjenom električnih kompenzatora ili sinkronih motora. U ovom radu, kompenzacije pomoću mikroregulatora i računala izvršene su primjenom električnih kompenzatora i sinkronih motora pod istim uvjetima opterećenja. Pomoću takvog sustava pokušalo se odrediti koja je vrsta kompenzacije jalove snage pogodna u postojećem sustavu. U tu su se svrhu pokušala izbjeći nepotrebna ulaganja u postojeći sustav i stvoriti kvalitetan kompenzacijski sustav. Uz to, projektirani se sustav može lako prilagoditi svim vrstama promjena opterećenja te ne zahtijeva dodatnu opremu. Ključne riječi: C #; kompenzacija jalove snage; PIC (regulator perifernog sučelja)
doi:10.17559/tv-20150203210748 fatcat:byovwmndwreg3f4jh7xekmgkrm