A. Knotter, Economische transformatie en stedelijke arbeidsmarkt. Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw

F.A.M. Messing
1992 BMGN: Low Countries Historical Review  
doi:10.18352/bmgn-lchr.3581 fatcat:dlf64bux4jfyba6wncd2zmku2u