POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZE WSPIERAJĄCE INNOWACYJNOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Małgorzata Okręglicka
2016 Przegląd Organizacji  
Innowacyjność to kluczowy czynnik rozwoju przedsiębiorstwa działającego w złożonym i zmiennym otoczeniu gospodarczym. Tworzenie i wdrażanie innowacji jest w znacznym stopniu uzależnione od postawy przedsiębiorcy, który może tworzyć warunki sprzyjające otwartości na nowe pomysły i rozwiązania praktyczne. Ma to szczególne znaczenie w przypadku MSP, gdzie rola właściciela jest dominująca. Celem głównym artykułu jest identyfikacja wybranych postawy, zachowań i działań przedsiębiorców z sektora MSP
more » ... rców z sektora MSP w Polsce, które sprzyjają podnoszeniu poziomu innowacyjności tych przedsiębiorstw. Wnioskowanie opiera się o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2016 r. na grupie 250 MSP.
doi:10.33141/po.2016.09.04 fatcat:3b46mxoemndgrdwqaag3jmjgva