Bir Üniversite Hastanesi Hematoloji Kliniği ve Kemik İliği Nakil Ünitesinde Yatan Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişme Nedenlerinin İncelenmesi

Özlem UĞUR, Solmaz ZEYBEKÇİ, Derya ÜNSEL
2022 Balıkesir medical journal  
Amaç: Bu araştırmanın amacı bir üniversite hastanesinin Hematoloji Kliniği ve Kemik İliği Nakil Ünitesinde yatan kanser hastalarında gelişen kateter enfeksiyonu nedenlerinin tanılanmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışma, kesitsel olarak tanımlayıcı tasarımda planlandı. 100 hastanın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma öncesinde etik kurul izni ve hastaların olurları alınmıştır. Veri toplamada "Hastanın Tanıtım Formu" ve "Katater Enfeksiyon Nedenini Tanılama Formu" kullanılmıştır. Verilerin
more » ... zinde tanımlayıcı istatistikler ve regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Hastalarda kateter kalış süresinin 39,45 gün olduğu, %97'sinde kateter bölgesinde gözlenebilir enfeksiyon bulgularının olduğu, %3'ünde ise kateterde üreme oluştuğu saptanmıştır. Hastaların bakımında kateterlerin gereksiz işlemlerde kullanılmadığı (%97) saptanmıştır. Kateter enfeksiyon gelişme durumu ile daha önceden kateter bulunma durumu arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (Σ:0,022 p
doi:10.33716/bmedj.1112037 fatcat:oibfqjpaofb5jkrcpvfbeyim4a