Συγκριτική μελέτη μοντέλου οργάνωσης και διοίκησης αθλητισμού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος DEREE [article]

Ελένη Μαντζώρου, University Of Peloponnese, Αθανάσιος Κριεμάδης
2022
Ζούμε σε μια εποχή όπου η παγκοσμιοποίηση και οι εξελίξεις στην οικονομία, την κοινωνία και την τεχνολογία είναι ραγδαίες. Δεδομένου ότι ο μικρόκοσμος του Πανεπιστημίου αντανακλά την συνολική εικόνα της χώρας σε μια κοινωνία, η σημασία της ποιότητας στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της εποχής και να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα στον ολοένα αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό. Οι διοικήσεις ορισμένων
more » ... ιστημίων στην Αμερική και στην Ευρώπη, που διαπίστωσαν την πρόοδο μέσα από τη διοίκηση ολικής ποιότητας στις επιχειρήσεις, εντόπισαν τις αδυναμίες τους και άρχισαν ήδη από το 1990 να ενδιαφέρονται για την εφαρμογή της Ολικής Ποιότητας σε διοικητικό αλλά και σε ακαδημαϊκό και διδακτικό επίπεδο των ιδρυμάτων τους (Ζαβλανός, 2003). Με βάση τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, οι στόχοι που θέτει ένα πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδιασμού θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις παρεχόμενες δραστηριότητές του. Μεταξύ των δραστηριοτήτων αυτών συγκαταλέγεται και ο πανεπιστημιακός αθλητισμός, αφού αποτελεί (και θα πρέπει να αποτελεί) αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των φοιτητών στο πανεπιστήμιο, ενώ μάλιστα αποτελεί τη «γέφυρα» όσον αφορά την ενασχόληση των νέων με τον αθλητισμό στην πορεία της ενήλικης ζωής τους. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει και να συγκρίνει το μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης του Αθλητικού τμήματος δύο εκ των πιο αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος-DEREE.
doi:10.26263/amitos-124 fatcat:xqq2al6l3jfw3hovbderibrscm