Nieuw monitoringsmeetnet kwelders Ameland-Oost : Jaarrapportage veldwerk 2019 [report]

Marinka E.B. van Puijenbroek, Onderz. Form. I., Cor Sonneveld, Onderzoeksassistenten
2020 unpublished
KvK nr. 09098104, WMR BTW nr. NL 8113.83.696.B16. Code BIC/SWIFT address: RABONL2U IBAN code: NL 73 RABO 0373599285 Wageningen Marine Research aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, noch voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Wageningen Marine Research. Opdrachtgever vrijwaart Wageningen Marine Research van aanspraken van derden in verband met deze toepassing. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
more » ... ve mag weergegeven en/of gepubliceerd worden, gefotokopieerd of op enige andere manier gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever of auteur. A_4_3_1 V30 (2020)
doi:10.18174/517954 fatcat:uzldauneebgvdhgvkdlx7crsle