COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE E-TİCARETTEKİ DEĞİŞİMLER

Ahmet HACIALİOĞLU,Mehmet SAĞLAM
2021 Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi  
ÖZET Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen Covid-19 tüm dünyada ekonomileri ve sosyal hayatları etkilemiştir ve etkilemeye de devam edeceği öngörülmektedir. Devam eden salgınının ne kadar süreceği belli olmadığı için Covid-19 pandemisinin etkilerinin ne zaman sonlanacağı ve yeni ne değişimler getireceği belirsizliğini korumaktadır. Derleme makale olarak hazırlanan bu çalışma geniş çaplı literatür taramasından oluşmuştur. Bu çalışmada Covid-19 pandemisinin etkileri ve yeni
more » ... etkileri ve yeni normal hayatın getirdikleri ile Covid-19 pandemisi süreci ve karantina kısıtlamalarının tüketici davranışlarına ve e-ticarete olan etkileri incelenmiştir. Tüketicilerin gerek hastalık korkusu gerek ise kısıtlamalardan dolayı tüketim alışkanlıkları ve satın alma şekilleri değişmiştir. Stoklanabilir gıda ürünlerinin ve hijyen malzemelerinin satın alınması artış göstermiştir. Satın alma şekli de daha güvenli ve daha az temassız olduğu düşüncesi ile daha fazla e-ticaret üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre değişen tüketici davranışlarının bir kısmının kalıcı olacağı öngörülse de hangilerinin devam edeceği Covid-19 pandemisi sürecinin sonunda yapılacak araştırmaların verileri ve sonuçları ile belli olabilecektir. ABSTARCT Covid-19, which has been annunced as pandemic by World Health Organization, has influenced the economics and social life all over the World and it is foreseen that it wil be continue to do so. Since it isi not obvious how long the ongoing pandemic will last, it is still obscure when the impacts of this pandemic will be over and what new changing it will bring with. The study taht has been prepared as the compilation of articles has been formed as a result of comprehensive literature review. In this study, the impacts of Covid-19 pandemic along with what new socila life has brought, as well as the impacts of quaratine limitations on consumer behaviours and e-commerce have been anlysed. The consumer behaviours and their fear of the disease and the limitations. The purchase of storable food produce together with hygiene products has been proven to increase. The way of purchasing something has been converted into e-commerce because it is safer and it provides more contactless opportunity. According to the results of the studies that have been done so far, althought it is foresen that the changing consumer behaviours will partly become permanent, the data of the study which will be done at the end of Covid-19 pandemic will determine which of these manners will continue.
doi:10.29228/mekcad.2 fatcat:oems6ahbvvgi3fsik6gqem2bba