Cümhuriyyət dövrü türk marşları

Ü. Qasımova
2022
Məqalədə Cümhuriyyət dövrü türk ədəbiyyatında meydana çıxan türk marşları araşdırılmışdır. Bu dövr hər sahədə olduğu kimi, ədəbiyyata da zənginlik, müxtəliflik və yenilik gətirmişdir. İstiqlaliyyətin əldə olunması və Türkiyə Cümhuriyyətinin elanından sonrakı mərhələni əhatə edən bu dövr, əsasən, cümhuriyyətə və M.K.Atatürkə həsr olunmuş marşlar, eləcə də məktəb və gənclik marşları, həmçinin müxtəlif sənət-peşə sahələrinə həsr olunmuş marşların üstünlük təşkil etməsi ilə fərqlənir.
doi:10.48445/v9255-6252-5628-t fatcat:vujfpefzofaalmmbntnf5ktapa