Exploring The Theme Of Death In Kadı Burhaneddin's Poetry

İlyas YAZAR
2009 Turkish Studies  
ÖZET Ölüm teması, evrenselliği dikkate alındığında bütün edebiyatlarda işlenen ortak bir temadır. İnsanlığın evrendeki varlığıyla eşit bir geçmişe sahip olan ölüm; yine insanlık tarihi boyunca, başta çeşitli dinler ve doktrinler olmak üzere; düşünürler, âlimler ve sanatçılar tarafından mercek altına alınarak her toplumun kültür düzleminde, kendine bir yer edinmiştir. İslam öncesi Türk kültüründe de çeşitli inançlar içinde yer bulan bu tem, İslamiyet sonrası teşekkül etmeye başlayan Divan
more » ... e de geniş biçimde kullanılmaktadır. Başta ölüm ve ecel olmak üzere, fenâ, âhir, son, yokluk, vuslat, öte gibi çeşitli kavramlarla ifade edilen bu hakikat, Divan edebiyatının kuruluş devresi diyebileceğimiz 15.yüzyıla kadarki süreçte de, yine mısralardaki varlığıyla muhataplarına soğukluğunu hissettirmeye devam etmiştir. Makalemizde Kadı Burhaneddin'in şiirlerinde ölüm temiyle ilgili yaklaşımlar ve Kadı Burhaneddin'in ecel kavramına bakışı değerlendirilecektir. ABSTRACT When the theme of death is took into consideration by the globe it is a common theme in all literature. The death has an equal historic past as of humans on the globe. During the history of humans
doi:10.7827/turkishstudies.894 fatcat:laldzhruzbhuvch4shd4xqne7a