İÇ MİMARLIK EĞİTİMİNE YÖNELİK UZAKTAN EĞİTİM MODELİ ÖNERİLERİ

Kemal SAKARYA
2019 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
ÖZ Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojileri her alanda olduğu gibi eğitim alanında da kullanılmaktadır. Tasarım eğitimi veren kurumlarda geleneksel stüdyo uygulamalarının yanı sıra, tasarım sürecinde yeni denemeler de gerçekleştirilmektedir. Popüler eğitim modellerinden biri olan Uzaktan Eğitimin tasarım sürecinde kullanıldığı bu denemelerde, farklı disiplinlerden tasarımcıların zaman ve mekandan bağımsız olarak ortak bir tasarım problemi üzerinde çalışabilmesi ve tasarımcılar arasında
more » ... ılar arasında işbirliği kavramının geliştirilmesi, eğitimde kalitenin yükseltilmesi adına başarılı sonuçlar vermektedir. Bu makalede, yapılan denemeler referans alınarak İç Mimarlık eğitim programı için geliştirilmeye açık iki farklı model önerisi planlanmış ve uygulanmak üzere önerilmiştir. ABSTRACT Nowadays, information and communication technologies are used in education field as well as in all other fields. New attempts have carried out at design education in addition to traditional design studio practices at design education institutes. In this attempts, which used most popular education model "Distance Education" at design process, gives successful results as behalf of the increase the education quality, development the collaboration and allow work on common design problems to multidisciplinary designers who distanced from time and place. In this paper, two different modal proposals were planned in the light of previous studies and proposed for Interior Design Education programs.
doi:10.35379/cusosbil.578516 fatcat:lodpnymxlbh7vbpq6pt2bjed24