Enrichment and Isolation of Anoxygenic Phototrophic Bacteria in Winogradsky Column

İhsan Yaşa, Bilge Hilal Çadırcı, Ali Koçyigit, Tansel Öztürk
2006 Su Ürünleri Dergisi  
Özet: Anoksigenik fotosentetik bakterilerin wınogradsky kolonunda zenginleştirilmesi ve izolasyonu. Bu çalışmanın amacı Denizli Sarayköy'den alınan toprak ve çamur örneklerinden anoksigenik fototrofik bakteri izolasyonu ve saf kültür haline getirilen izolatın bakterioklorofil içeriğini belirlemektir. Bu amaçla örnekler, Winogradsky kolonunda, oda koşullarında 2-3 ay günışığında inkübe edilerek zenginleştirilmiştir. Phening's ortamında ondalık seyreltmeler yapılarak saf kültür elde edilmiştir.
more » ... de edilen izolatın 400-1100 nm dalga boyu aralığında adsorbsiyon spektrumları taranmış ve 506-518, 806-810 ve 854-865 nm.'de maksimum absorbans verdiği bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Anoksigenik fotosentez, Winogradsky kolonu, bakteriyoklorofil, Pfennig's ortamı, mikrobiyal süksesyon. Abstract: The aim of the study is to isolate the anoxygenic photothophic bacteria from mud and soil obtained from Denizli Saraykoy and to determine bacteriochlorophyll content of the isolate. For this purpose samples were enriched under sunlight in Winogradsky column at room temperature for 2-3 months. Pure culture was obtained by decimal dilutions in Pfennig's medium and screened for maximum adsorption spectrum between 400-1100 nm. The absorption maxima of cell suspensions of isolated strains are 506-518, 806-810 and 854-865 nm.
doaj:1d8cc03a0d774c72a986453675fbc983 fatcat:uhyrq4fwr5bipo3utwhg7nvyze