VERIFICAREA LEGII ORDINULUI VERSANŢILOR ÎN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI

Iii Anul, Nr
2009 unpublished
Verifying the Law of the Order of the Slopes in Transylvania Depression. Among the possibilities of establishing the geomorphologic evolution of an area, one can find the one of establishing the slopes' order, correlated with the one of hydrographic network. In such approach, in this paper is a check of the law for fifteen hydrographic basins in Transylvania Depression. The analysis on the hydrographic basins' level is justified by the current appearance of the Transylvanian geomorphologic
more » ... geomorphologic landscapes. They bear the imprint of the role of the fluvial systems that in the process of deepening, in order to adapt to newer base levels, have left behind landforms of the slopes type. The results are offering information about the number of the slopes, slope coefficient, as well as about the slopes density in the hydrographic basins. Cuvinte cheie: panta, versant, bazin hidrografic procese geomorfologice. 1. Obiective Stabilirea tendinţei evolutive a unui teritoriu, sub aspect geomorfologic se poate realiza pe diverse căi, în funcţie de metodele avute la dispoziţie. Dintre acestea, se remarcă şi cea care urmăreşte stabilirea corelaţiei care există, sub aspect numeric, între reţeaua hidrografică şi versanţii adiacenţi. Conform celor precizate în materialul de faţă se urmăreşte verificarea legii numărului versanţilor din Depresiunea Transilvaniei. Motivul alegerii unui teritoriu cu o suprafaţă considerabilă (24.648 km 2) rezidă în principal din complexitatea sa evolutivă, atât în ansamblu cât
fatcat:lzqkiojf6nfdnkvimxife6q3pa