Managing Uncertain Data: Probabilistic Approaches

Wenjie Zhang, Xuemin Lin, Jian Pei, Ying Zhang
2008 2008 The Ninth International Conference on Web-Age Information Management  
doi:10.1109/waim.2008.42 dblp:conf/waim/ZhangLPZ08 fatcat:acm5x2kacbh77lyjixptdlc7je