Problems and Prospects of the Formation of a Mutual Tourism Product of Local Communities

Oleh Karyy, Nazar Hlynskyy
2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H Oeconomia  
Problemy i perspektywy powstania wspólnych produktów turystycznych dla lokalnych społeczności
doi:10.17951/h.2015.49.3.59 fatcat:qijtsd776reudplp6b37xle4lm