ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Є. В. Баженков
2022 Efektyvna ekonomika  
STATE REGULATION OF THE EDUCATION SECTOR IN WARTIME CONDITIONS Метою статті є дослідження актуальних змін, особливостей, пропозицій щодо вирішення основних освітніх питань та особливості реалізації прав в сфері освіти в умовах воєнного стану, правове регулювання, проблеми та шляхи їх вирішення у сфері освіти в умовах воєнного стану. Нові трансформаційні виклики сьогодення вимагають пошуку оперативних вирішень проблем у сфері освіти в умовах надзвичайних ситуацій, постає гостра необхідність адаптації
doi:10.32702/2307-2105.2022.6.36 fatcat:topxqm2habdd3i7l57umwoexgm