PLANLI DÖNEMDE KIRSAL KALKINMA BAĞLAMINDA BİR GİRİŞİM: TÜRKİYE SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU

Gökhan GELEGEN
2017 Marmara iktisat dergisi  
Öz 1960'lı yıllara kadar devletin süt alanındaki müdahaleleri yalnızca yasa düzeyinde olmuş; Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulmasıyla birlikte kalkınma ve planlama kavramları oldukça önem kazanarak bu dönemde birçok yeni İktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur. Süt alanında faaliyet gösteren TSEK de bunlardan birisidir. TSEK Türkiye' de sütün endüstrileşmesine öncülük etmiş; tekel konumda olmamasına rağmen piyasayı düzenleyen bir role sahip olmuştur. Türkiye'nin birçok yerinde fabrika ve
more » ... eler kuran TSEK faaliyette olduğu dönem boyunca ilkel süt mandıraları ve özel süt endüstrisi kuruluşları ile rekabet halinde olmuştur. Bu çalışmada TSEK'in kurumsal analizi yapılarak; kalkınma planı ve kırsal kalkınma bağlamında belirlenen sorunlara çözüm getirip getiremediği araştırılmıştır.
doi:10.24954/mjecon.2017.2 fatcat:gfzrqhqwjbbmhpvwi5aci2bg34