Abdominal Compartment Syndrome - a Surgical Emergency

Bogdan Socea, Department of Surgery, "Sf. Pantelimon" Emergency Clinical Hospital, Bucharest, Romania, Anca Andreea Nica, Alexandru Smaranda, Ovidiu Gabriel Bratu, Camelia Cristina Diaconu, Alexandru Constantin Carap, Tiberiu Paul Neagu, Cristinel Dumitru Badiu, Vlad Denis Constantin, Department of Surgery, "Sf. Pantelimon" Emergency Clinical Hospital, Bucharest, Romania, Department of Surgery, "Sf. Pantelimon" Emergency Clinical Hospital, Bucharest, Romania (+6 others)
2018 Modern Medicine  
Over the past six decades, abdominal compartment syndrome (ACS) remained a very controversial subject, both in surgical and non-surgical specialties. Doctors failed to understand why critically ill patients died in the ICU with distended abdomens without fi nding any cause or why postoperative patients with wound defects such as dehiscence died after suturing the wound again "very tightly". After the concept of intra-abdominal pressure (IAP) was established and methods for measuring it and
more » ... osing intra-abdominal hypertension (IAH) were available for clinicians to use it, it became clearer that ACS was a very serious and life threating pathology and the need for a correct treatment is essential. In this article we will try to make a literature review of the past decade and see when and how to diagnose correctly a patient with ACS and also how the diagnostic and treatments methods changed over the years. Rezumat În ultimele șase decenii, sindromul compartimentului abdominal a rămas un subiect foarte controversat, atât în specialităţile chirurgicale, cât și în cele non-chirurgicale. Medicii nu înţelegeau de ce pacienţii în stare critică decedau în ATI cu abdomenul destins, fără a găsi nicio cauză sau de ce pacienţii cu evisceraţii postoperatorii, decedau după resuturarea "foarte strânsă" a plăgii. După ce a fost stabilit conceptul de presiune intraabdominală și au fost disponibile metode pentru măsurarea și diagnosticarea hipertensiunii intra-abdominale pentru clinicieni, a devenit mai clar că sindromul de compartiment reprezintă o patologie foarte gravă, care ameninţă viaţa și că necesitatea unui tratament corect este esenţială. În acest articol vom încerca să facem o revizuire a literaturii ultimului deceniu și să vedem când și cum diagnosticăm corect un pacient cu sindrom de compartiment și, de asemenea, modul în care metodele de diagnosticare și tratament s-au schimbat de-a lungul anilor. Cuvinte cheie: sindrom de compartiment, presiune intra-abdominală crescută REVIEW Bogdan Socea et al.
doi:10.31689/rmm.2018.25.4.187 fatcat:ni72mzix5zhxlolcji3huzu6la