Zakaz stosowania kar cielesnych a kontratyp karcenia wychowawczego

Wioletta Jedlecka
2020 Przegląd Prawa i Administracji  
Prezentowany artykuł jest poświęcony relacji między wprowadzonym w przepisie art. 961 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakazem stosowania kar cielesnych a funkcjonującym w prawie karnym kontratypem karcenia wychowawczego. Analiza zagadnień związanych z tematem artykułu pokazuje, jaki wpływ ma zakaz wyrażony art. 96¹ kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na kontratyp kar-cenia, oraz pozwala sformułować wnioski w zakresie skuteczności tegoż zakazu. Praktyczna waga oma-wianych kwestii wynika z
more » ... hności zjawiska stosowania różnych form karcenia wobec dzieci.
doi:10.19195/0137-1134.120.55 fatcat:34s5kar2wngb7frhp74fv4a6vy