Kayın Mantarı (pleurotus ostreatus) Genomunda ABC Proteinlerinden MDR Alt Ailesinin Biyoinformatik Analizi ve İfade Profili

Hatice Kübra DÜZEL, Birsen ÇAKIR AYDEMİR
2021 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi  
Hücre zarında birçok farklı metabolik yolu kontrol eden yapılardan biri olan ve en büyük protein ailelerinden birini oluşturan ATP bağlayan kaset taşıyıcı proteinleri (ABC) ATP enerjisini kullanarak madde taşınımında görev alırlar. Çözünür ABC proteinleri transmembran taşınmasına dahil değildir, ancak hücresel süreçlerde, örneğin ribozom biyojenezi ve mRNA translasyonunda önemli bir rol oynamaktadır. ABC proteinlerinin bir alt ailesi olan çoklu ilaç direnci (MDR) alt ailesi, antimikrobiyal
more » ... tler, lipit taşınması, feromon taşınması, mitokondriyal porfirin alımı, ökaryotik peptit taşınması, antijenlerin işlenmesi, oksidatif stresden korunma, ağır metal dayanıklılığı, v.b. olaylarda rol oynamaktadır. Bu çalışmada kayın mantarı (Pleurotus osteradus) genomunun biyoinformatik analizi ile ABC proteinlerinin bir alt üyesi olan ABCB gen ailesine ait 8 tane MDR protein kodlayan gen (PoMDRs) belirlenmiştir. PoMDRs genlerinin kodladığı proteinler ile filogenetik ağaç oluşturulmuştur. Ayrıca bu çalışma kapsamında ilk defa sap ve şapkada PoMDR genlerinin ifade seviyeleri incelenmiş ve bu genlerin ifade düzeylerinin benzer profillere sahip oldukları ancak bu genlerin ifade seviyelerinin şapkada daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
doi:10.53501/rteufemud.1017979 fatcat:vqcmtr7li5aivmnchtqz4nwarm