Nazivi slastica u fijumanskom idiomu

Nina Spicijarić Paškvan
2018 Fluminensia: Journal for Philological Research  
Cilj je ovog rada popisati riječi kojima se označavaju slastice u fijumanskom idiomu te odrediti njihovu bližu i daljnju etimologiju. Na taj će se način zabilježiti trenutno stanje fijumanskog leksika na području kulinarstva (u semantičkoj podskupini slastica) u Rijeci te pokazati koji su kulturni i jezični krugovi koegzistirali na tome području
doi:10.31820/f.30.2.11 fatcat:uwehdvew2rbtrgvs5b5qof6dmy