Cheese and processed cheese products. Determination of fat content. Gravimetric method (Reference method) [standard]

unpublished
Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод) (ISO 1735:1987, IDT) CO ю 1 ДСТУ ISO 1735:2005 о ts І Видання офіційне о ш Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007 ДСТУ ISO 1735:2005 ПЕРЕДМОВА 1 ВНЕСЕНО: Національний університет харчових технологій ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Українець, д-р техн. наук; Л. Хомічак, д-р техн. наук; О. Савченко, канд. техн. наук; О. Грек, канд. техн. наук 2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 14 квітня 2005 р. № 90 з
more » ... тня 2005 р. № 90 з 2006-10-01 3 Національний стандарт відповідає ISO 1735:1987 Cheese and processed cheese products -Determination of fat content -Gravimetric method (Reference method). (Сир і плавлений сир. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод)) Ступінь відповідності -ідентичний (ЮТ) Переклад з англійської (en) 4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України Держспоживстандарт України, 2007 II ДСТУ ISO 1735:2005 ЗМІСТ с. III ДСТУ ISO 1735:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП Цей стандарт є тотожний переклад міжнародного стандарту ISO 1735:1987 Cheese and processed cheese products -Determination of fat content -Gravimetric method (Reference method) (Сир та плавлений сир. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод)). Відповідальний за цей стандарт -Національний університет харчових технологій. Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству. Стандарт встановлює контрольний метод визначення вмісту жиру в сирі та плавленому сирі гравіметричним методом. До стандарту внесено такі редакційні зміни: -замінено назву стандарту згідно з, вимогами національної стандартизації; -слова «міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»; -структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Термін та визначення поняття» та «Бібліографічні дані» -оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України; -до розділу 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», виділене рамкою; -познаки одиниць вимірювання об'єму «мл» і «л» замінено на «см 3 » і «дм 3 » (система SI) згідно з ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин; -у розділах 5 «Реактиви», 7 «Відбирання проб», 8 «Досліджування» наведено «Національні примітки», виділені рамкою. Копії стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ». IV
doi:10.3403/03075761u fatcat:nakbddcz3bd2tkw7fjwyzcnk4a