Stroke Presenting with Pure Hiccup: Case Report
Pür Hıçkırık ile Prezante Olan İnme

Zeynep ÖZÖZEN AYAS, Ayhan BÖLÜK
2017 Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports  
ıçkırık, diyaframın ve eksternal interkostal kasların ani kasılması ile oluşan bir reflekstir. Çok sayıda ve değişik sebeplere bağlı ortaya çıkabilmektedir. Süreklilik gösterdiğinde hayat kalitesinin bozulmasına neden olduğundan tedavi edilmesi gereklidir. Akut başlangıçlı ve sadece hıçkırık yakınması bulunan olgumuzun nörolojik muayene ve beyin görüntüleme tetkikleri sonucunda akut serebrovasküler hastalık tanısı konulmuş, hıçkırık bu sendromun bir başlangıç bulgusu olarak değerlendirilerek
more » ... avi edilmiştir. OLGU SUNUMU Yetmiş beş yaşındaki erkek olgu, 2 gündür devam eden ani başlangıçlı hıçkırık şikâyeti ile polikliniğe başvurdu. İleri derecede ve yemek yemesini dahi
doi:10.5336/caserep.2016-51968 fatcat:dddsfjnohjhwxk6fo7imptop3q