Enabling Technologies towards 5G Mobile Networks

Jing Zhao, Yejun He, Jian Qiao, Ben Niu, Qiben Yan
2017 Mobile Information Systems  
doi:10.1155/2017/7401863 fatcat:wisrvtxy7jdu7d4f2kktki6zme