Investigation on the variation of strength of coarse grained soils reinforced with waste tires pieces as a result of freezing and thawing cycles

Necmi Yarbaşı, Mine Alacalı
2018 Pamukkale University Journal of Engineering Sciences  
İklimsel farklılıkların sıkça yaşandığı bölgelerde mühendislik yapıları farklı yükler altında olumsuz etkilemektedir. Bu etkinin iri taneli zeminlerde çeşitli atık malzemeler katılımıyla azaltılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma da atık lastik parçalarıyla (AL) güçlendirilmiş iri taneli zeminin (TZ) donma-çözülme sonucu mukavemetlerindeki değişim incelenmiştir. Deneyler standart proktor enerjisi altında sıkıştırılması ile hazırlanan iri taneli zemin numuneleri üzerinde
more » ... ür. Bu iri taneli zemin örneğine %0.5, %1 ve %2 atık lastik ilavesi yapılarak 1, 7 ve 28 günlük çalışma odası sıcaklığındaki (+21 ℃) kür sonucu, serbest basınç mukavemetleri belirlenmiştir. En yüksek mukavemet artışı; TZ+%0.5 AL (1.18 ) karışımda %8.62, TZ+%1 AL (2.00 ) karışımda %16.92 ve TZ+%1 AL (3.15 ) karışımda ise %9.54 oranında olmuştur. Bu karışımlar, donma-çözülme deneyine tabii tutulmuştur. Deney sonucunda, TZ+%0.5AL (1.18 mm) karışımın mukavemeti %28.05 ve TZ+%1 AL (3.15 ) karışımının mukavemeti %13.33 oranında düşerken, TZ+%1 AL (2.00 ) karışımın mukavemeti ise %5.61 oranında artmıştır.
doi:10.5505/pajes.2017.75735 fatcat:7bkajjezzzevdm5l6yjjsnfbsu