Analysis of impact of unit dose drug distribution system on pharmacotherapy optimization
Analiza wpływu systemu dystrybucji leków unit dose na optymalizację farmakoterapii

Anna Żuk, Klaudia Szczerbak, Włodzimierz Bialik, Robert Janiec
2016 Annales Academiae Medicae Silesiensis  
doi:10.18794/aams/62267 fatcat:ronhdjtkyva5nfjifbt7nxsyve