The literary work of Theodosios of Hilandar: Chronological framework

Irena Spadijer
2010 Prilozi za knjizevnost i jezik istoriju i folklor  
Време Теодосијевог живота и делања једно је од важнијих питања која се постављају у вези са овим средњовековним писцем. Мишљења о томе у науци су била врло подељена, а у последње време све више преовлађује став о Теодосију као аутору чија се књижевна делатност одвијала готово искључиво у XIV веку, током првих неколико деценија. Сматрамо да тај проблем није дефинитивно решен, те ћемо га у овом раду поново размотрити. Најпре ћемо истражити рукописно наслеђе Теодосијевих дела ради проналажења
more » ... ди проналажења најстаријих преписа, како бисмо одредили ону горњу временску границу његовог рада. У даљем трагању усредсредићемо се на сама дела -чини се да би утврђивање њихове историјске позадине могло имати значаја за одређивање временског оквира Теодосијевог стварања.
doi:10.2298/pkjif1076003s fatcat:iurwvcctenhppkazg7c7gfcbiu