ÜLKEM İZDE ADLİ T IP UYGULAMALARINDA BİLİR K İŞİLİK SİSTEMİNİN ETİK İLKELER AÇISINDAN TARTIŞILMASI Ethical Concepts and the Discussion o f Forensic Expertise in Turkey

Adli Bülteni, Mete Gülmen, Necmi Çekin, Ahmet Hilal, Behnan Alper, Serpil Salaçin
unpublished
fatcat:luomzlreivgklazmni77kttlqa