P2P PŮJČKY JAKO SOUČÁST SDÍLENÉ EKONOMIKY

Michal Bock
unpublished
Abstrakt Cílem příspěvku je posoudit, zda P2P půjčky z pozice investora představují alternativu ke klasickým investicím. P2P půjčky jsou součástí nového konceptu ekonomiky, založeného na kooperaci lidí. Zkoumáno je především postavení investora, který má finanční přebytky a modelování jeho investičního portfolia takovým způsobem, aby docházelo k optimální výnosné alokaci prostředků. Je aplikováno Markowitzovo pojetí portfolia, které je adjustováno, tak aby bylo kompatibilní s různými ratingy u
more » ... různými ratingy u půjček typu P2P. Příspěvek dochází k závěru, že koncept půjček P2P má budoucí perspektivu. Podmínkou jsou nízké úrokové sazby bank na depositech občanů a neochota bankovních domů snižovat úroky u kreditních karet, spotřebitelských a kontokorentních úvěrů. Klíčová slova P2P půjčka, sdílená ekonomika, investice, Markowitzovo teorie portfolia, výnosnost. Klasifikace JEL G11, C15
fatcat:ujgeghs6vveojg4sr2cwtjc3eq