The essence of a public legal dispute in the field of protect of socio-economic human rights

A.V. Oliynyk
2020 Legal Novels  
Олійник А.В. здобувач кафедри адміністративного та митного права Університет митної справи та фінансів СУТНІСТЬ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВУ СПОРУ У СФЕРІ ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ Постановка проблеми. Попри проголошену ідею правової соціальної держави в Україні процес реформування соціальних відносин українського суспільства відбувається достатньо суперечливо, а відтак із недостатнім рівнем правової ефективності. Визначений відповідно до конституційних положень пріоритет відмови від
more » ... відмови від контролю держави над особистістю і проголошенню особистої ініціативи в реалізації інтересів людини був розпочатий від імені та за рахунок держави, в умовах триваючих процесів економічної та суспільно-політичної стагнації, що позначилось на рівні ефективності його впровадження. Захист соціально-економічних прав залишається достатньо дієвою складовою політичних гасел під час проведення виборчої агітації, є безумовним елементом програмних документів політичних партій в Україні. Однак і досі, на жаль, більшість з цих проголошених соціальних гарантій та стандартів залишаються декларативними, що значно ускладнює реалізацію проголошеного євроінтеграційного курсу України. Адже в Європейському Союзі на цих правових нормах засновано всі дії держави в соціальній сфері. Причому, чітко закріплені соціальні стандарти життя не можуть переглядатися жодним новим урядом. Існуючі протиріччя у соціальній сфері своїм наслідком мають виникнення спорів, від ефективності врегулювання яких залежить ефективність здійснення державної політики з питань захисту соціально-економічних прав людини. Визначені проблеми правореалізації вимагають здійснення науково-практичних пошуків їх
doi:10.32847/ln.2020.10-2.09 fatcat:77olvxcyf5bgzei4kupchcrp3a