Farklı Kireç Seviyelerinin Bazı Çilek Çeşitlerinde Büyüme Üzerine Etkileri

Nuray Kara, Ahmet Eşitken
2018 Selcuk Journal of Agricultural and Food Sciences  
noğlu77 çilek çeşitleri kullanılmıştır. Çilek çeşitlerinin kirece tepkilerini belirlemek amacıyla %0, %5, %10, %15 ve %20 kireç dozları uygulanmıştır. Kireç dozlarının artışına bağlı olarak bitki büyümesinin olumsuz yönde etkilendiği belirlenmiştir. Bitki yaş ağırlığı bakımından en fazla etkilenen çeşidin Ata77 olduğu ve 41.37 gr'dan (kontrol) %20 kireç uygulamasında %73 azalma ile 11.01 gr'a düştüğü belirlenmiştir. Bitki kuru ağırlığında Hilal77 çeşidinin kontrol grubunda 11.92 gr olarak
more » ... enirken %20 kireç uygulamasında %77 azalma ile 2.71 gr olarak tespit edilmiştir. Kök yaş ağırlığı Doruk77 çeşidinde kontrolde 11.22 gr iken %20 kireç uygulaması sonucunda %72 azalma ile 3.12 gr olarak belirlenmiştir. Kök kuru ağırlığında ise Hilal77 çeşidinde kontrolde kök kuru ağırlığı 2.82 gr iken %20 kireç uygulamasında %60 azalma ile 0.83 gr olarak kaydedilmiştir. Yaprak sayısı bakımından da çeşitler içerisinde en fazla etkilenen çeşit Dorukhan77 olmuş ve bitki başına yaprak sayısı kontrolde 11.67 adet olurken %20 kireç uygulamasında %54 azalma ile 5.27 olarak tespit edilmiştir. Yaprak alanı ise en fazla Doruk77 çeşidinde azalmış ve %5 kireç dozunda 25.28 cm 2 iken %20 kireç uygulamasında %58 azalma ile 10.67 cm 2 olarak belirlenmiştir. SPAD bakımından da Hilal77 çeşidi kireçten en fazla zarar gören çeşit olmuştur. Kontrolde SPAD değeri 44.45 iken %20 kireç uygulamasında 31.85'dir.
doi:10.15316/sjafs.2018.101 fatcat:a3qnt6wdmvehrnqrsajiv3nwwu