Znečistenie horninového prostredia v dôsledku prevádzky ropovodu-Jur nad Hronom

Ladislav Tometz
1996 Acta Montanistica Slovaca Ročník   unpublished
fatcat:gzsgcvzjs5fgvme4xsp7xzjcdy