Управление на качеството и сигурността в денталната практика в Германия

Тихомира Петкова, Нина Мусурлиева
2022 Редки болести и лекарства сираци  
Качеството и сигурността на предлаганите услуги в денталната практика са от изключително значение за успеха на провежданото лечение и удовлетвореността на пациента. Разбирането и прилагането на този концепт би следвало да бъде осъзнато и въведено в работния процес под формата на модел за управление на качеството като една от основните стратегии за подобряване на пациентската безопасност. Под понятието "Управление на качеството" би следвало да се разбира процес на непрекъснато подобрение. Той се
more » ... състои от различни модули и елементи, които образуват една система на управление, съобразена с условията и начина на работа. Денталните медици, практикуващи на територията на Германия, са законово задължени от 2010 г. да въведат в своите практики вътрешен модел на управление на качеството и сигурността, който в равни периоди от време да бъде контролиран и при нужда подобряван. Целта на настоящата статия е да предостави информация за законовите регулации в денталните практики в Германия, касаещи контрола на качеството и безопасността на пациентите.
doi:10.36865/2022.v13i2.160 fatcat:sxcanqnrsbbvdaem7pmvnzqcxu