Gestió de Fluxes de Malalts. Valoració D'oferta Hospitalària

Delfi Cosialls
1992 Gaceta Sanitaria  
Resum Correspondencia: Delfi Cosialls. Hospital GMeral vall d·Hebron. Pa<.seig vall d'Hebron S/n 08035-BAACElONA Este artbJlo fue rocitJidoet 11 00 marzo de 1991 ~ fue aceptado. tras rev isión. el 10 de febrero de 1992.
doi:10.1016/s0213-9111(92)71100-5 pmid:1399292 fatcat:ltzl7vuc3zdwxmegbgwovafbtq