Anaesthetic Management for Caesarean Section in a Patient with Severe Pulmonary Stenosis
Ciddi Pulmoner Darlıklı Gebede Sezaryen Ameliyatı İçin Anestezi Yönetimi

Onur KUMCU, Gonca Gül HAYRAN, Koray ERBÜYÜN
2018 Turkiye Klinikleri Journal of Anesthesiology Reanimation  
onjenital veya edinsel kalp kapak hastalığı bulunan gebelerin izlemi ve doğum stratejilerinin uygun şekilde yönetilmesi hekimler için önem arz eden bir konudur. Sezaryen ameliyatı için uygulanan çeşitli anestezi yöntemleri hastanın kardiyak durumuna bağlı olarak farklı hemodinamik yanıtlara neden olmaktadır. Çoğunlukla çocukluk çağında tanı alıp, tedavi edilse de tanı almamış pulmoner darlık vakaları erişkin çağlarda görülebilmektedir ve bu hastalarda detaylı tetkik ve gözleme gerek
more » ... e gerek duyulmaktadır. Pulmoner darlık, erişkinlerde görülen konjenital kalp hastalıklarının yaklaşık %10-12'sini oluşturmaktadır. 1 Sık görülmemesi sebebiyle ciddi pulmoner darlığı olan hastalarda önerilen standart bir anestezi yöne-Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2018;16(2):57-62 57 K Ke ey yw wo or rd ds s: : Pulmonary valve stenosis; pregnancy; obstetrical anesthesia Onur KUMCU, a
doi:10.5336/anesthe.2018-59618 fatcat:xamd5siqr5hzndxvnxqi4whcwm