Use of "Critical Thinking" technology as a means of personal self-development and self-improvement of students of pedagogical institutions of higher education

Kh. A. Shaparenko, T. K. Bakumenko
2021 Pedagogical sciences: reality and perspectives  
Шапаренко Х. А., Бакуменко Т. К. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ "КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ" ЯК ЗАСОБУ ОСОБИСТОГО САМОРОЗВИТКУ ТА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Розкрито особливості освітньої технології "критичного мислення", яка ґрунтується на вихідному положенні, що сприймання будь-якої інформації залежить від попереднього досвіду особистості, суть поняття "критичне мислення" як багатовимірного бачення світу, "актуалізація", "рефлексія", "саморозвиток фахівців дошкільної
more » ... іти", "особистісне самовдосконалення". Автором статті перелічено параметри критичного мислення, а також названі ознаки, за допомогою яких можна визнати себе як особистість, яка критично мислить, описано послідовність етапів критичного мислення, а також названо розумові дії, які формуються під час використання технології, запропоновано приблизну структуру проведення спеціально організованої навчальної діяльності зі здобувачами, побудованої на основі технології критичного мислення, і надано методичні рекомендації щодо проведення дискусії на морально-етичну тему з метою формування в здобувачів основ критичного мислення в умовах впливу ЗМІ й Інтернету. Охарактеризовано основні прийоми критичного мислення, що застосовуються під час лекційних занять, а також наведено приклади таблиць, які доцільно використовувати для роботи з інформацією. Окремо розглянуто способи аналізу інформації, що стосується однієї й тієї ж теми, але надходить із різних джерел. Надано корисні поради для викладача щодо формулювання запитань до здобувачів у процесі роботи з різними джерелами інформації з метою формування в них критичного мислення. Розкрито основні правила організації дискусії як прийому технології "критичного мислення", роз'яснено основні правила планування дискусії, а також перелічено декілька варіантів розробки навчальних тем на основі дискусії. Окремо приділено увагу розкриттю вимог до особистості викладача, який застосовує технологію "критичного мислення", його функції в процесі організації освітньої взаємодії зі здобувачами, розкриттю прийомів мотивації здобувачів до отримання необхідних знань у процесі роботи з інформацією. Подано провідні напрями організації взаємодії зі здобувачами з метою сприяння формуванню в них основ критичного мислення як основи для особистісного самовдосконалення.
doi:10.31392/npu-nc.series5.2021.83.45 fatcat:ydnxj5ec2bbixn44ouy5j7l2ke