Decision making optimization of the energy efficiency measures in buildings and structures based on the techno-technological approach
Оптимізація вибору заходів з підвищення енергетичної ефективності будівель та споруд на основі техноценологічного підходу

S. Denysiuk, D. Derevianko, V. Vasylenko
2021 Science and Education a New Dimension  
Анотація: розглянуто особливості проведення рангового аналізу для прогнозу енергоспоживання будівель та споруд в Україні. Формалізовано оптимізаційні задачі у рамках оптимізації ценозів з відповідними обмеженнями. Для відбору та ранжування заходів у рамках окремих кластерів запропоновано використовувати техноценологічний підхід. Перевагою запропонованого підходу для вибору груп заходів по підвищенню енергетичної ефективності у будівлях є оптимальне відображення процесу функціонування об'єктів
more » ... хноценозу в майбутньому з урахуванням можливих змін технології, інфраструктури, а також використання ресурсів. Ключові слова: оптимізація, техноценоз, енергетична ефективність, будівлі
doi:10.31174/send-nt2021-255ix32-09 fatcat:xgrycc4sx5g65ilpm6hxax52cq