Uzakdoğu Ülkeleri?nde Öğretmenleri?n Mesleki? Geli?şi?m Modelleri?

Funda UĞURLU
2018 Turkish Studies  
Turkish Studies Volume 13/27, Fall 2018 ders araştırması, çevrimiçi öğrenme, öğretmen araştırma grupları ve öğretmen transferi gibi modelleri kullandıkları tespit edilmiştir. Bu uygulamalar kapsamında öğretmenler deneyimli-uzman öğretmen desteği alabilmekte, araştırma iznine sahip olabilmekte, işbirlikli olarak ders planlama ve öğretimi gerçekleştirebilmekte, gözlem yapabilmekte, sorunları tespit edip çözüm önerileri getirebilmekte, internet ortamlarından yararlanabilmekte ve çeşitli
more » ... çeşitli araştırmalar yapabilmektedirler. Böylece elde edilen sonuçlar eğitimin kalitesini arttırmada, öğretmen yetiştirme sürecinde yapılabileceklere ilişkin önemli fikirler ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: öğretmenlerin mesleki gelişimi, uzak doğu ülkeleri, mesleki gelişim modelleri Turkish Studies
doi:10.7827/turkishstudies.14589 fatcat:x2qpyu7iprd45pdoc5pa7miquu