Vrijedno slovakističko djelo (Maria Kursar – Dubravka Sesar: Slovačko-hrvatski i hrvatsko-slovački praktični rječnik s gramatikom, Školska knjiga, Zagreb, 2005.)

Siniša Habijanec
2007 Rasprave: Časopis Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje  
doaj:aa95e7f6e7174ab39e7b567b90efb1db fatcat:dwqpqeoutvg4lcgwacvksq2ibe