Вираження звукових образів у кіноповісті Олександра Довженка «Зачарована Десна»

Тетяна Іванівна Вавринюк
2017 Lìteraturi svìtu: poetika, mentalʹnìstʹ ì duhovnìstʹ  
У статті йдеться про особливості мовних реалізацій звукових образів у кіноповісті Олександра Довженка «Зачарована Десна». Визначено, що для зображення слухових образів автор використовує лексеми з прямою номінацією, метафоричні сполуки, а також назви предметів та явищ, які викликають асоціативні звукові враження. Засобом звукопису в кіноповісті є звуконаслідувальні лексеми.
doi:10.31812/world_lit.v10i0.68 fatcat:c5efqtotp5eojfcs5cqex5w3ue