Leiderschap en vertrouwen binnen de relatie franchisegever-franchisenemer

Richard Halters
2018 Zenodo  
Franchising is een groeiende, populaire vorm van ondernemen. De franchisenemer maakt tegen betaling gebruik van een (bewezen) formule en de franchisegever kan als organisatie sneller groeien. Toch staat de relatie franchisegeverfranchisenemer staat steeds vaker onder druk (conflicten). Er is opvallend weinig onderzoek naar de contractuele relatie gedaan, en al helemaal beperkt vanuit het perspectief van de franchisenemer. Dit terwijl het aantal franchisenemers al jaren, en daarmee ook het
more » ... isch belang fors toe neemt. Genoeg reden om er als wetenschap aandacht aan te besteden. In dit onderzoek is getracht exploratief de kennis te vergroten van de complexe contractuele relatie tussen franchisegever en franchisenemer op het gebied van leiderschap en vertrouwen. Er is door het exploratief verbinden van theorieën gebaseerd op leiderschap (Bass, 1990) en vertrouwen (Gillespie, 2004) binnen de contractuele relatie franchisegever-franchisenemer (Lumineau, 2017), in een onderzoekmodel, onderzocht wat het effect is van een (eventuele) leiderschapsstijl (stijl die franchisenemer ervaart) op het vertrouwen dat een individuele franchisenemer in haar franchisegever heeft. Mede ook omdat leiderschap niet verondersteld is aanwezig te zijn in de formele contractuele relatie tussen franchisegever en franchisenemer, terwijl de praktijk anders doet vermoeden. Na uitvoerig literatuuronderzoek zijn de binnen de relatie (het contract tussen franchisegever en franchisenemer) te verwachten relaties tussen transformationele- en transactionele leiderschapsstijl en vertrouwen beargumenteerd, en als hypothesen voor dit onderzoek opgenomen. Deze hypothesen zijn in de praktijk a.d.h.v. van gevalideerde en alom gerespecteerde vragenlijsten (kwantitatief onderzoek) getoetst, en daarmee is de onderzoeksvraag beantwoord. Er is sprake van een representatieve steekproef onder de totale populatie van Nederlandse franchisenemers. Het belangrijkste resultaat is dat de franchisenemer een vorm van aansturing ervaart. De resultaten van de regressiean [...]
doi:10.5281/zenodo.7248181 fatcat:xd5bn3mapbcavjj6y2buarai7q