Ενεργειακή επιθεώρηση και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτηρίου Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. – Πτέρυγες Α, Ζ και Θ [article]

Aleksandra I. Kalhmerh, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens, Φραγκίσκος Τοπαλής
2012
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διατύπωση προτάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος τεχνητού φωτισμού των πτερύγων Α,Ζ και Θ του κτηρίου όπου στεγάζεται η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και ο υπολογισμός των ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών οφελών τους. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρατίθενται τεχνικές εκμετάλλευσης του φυσικού φωτός, παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο σύστημα του φωτισμού
more » ... αθώς και διεθνή πρότυπα και κανόνες που το αφορούν. Επίσης γίνεται αναφορά στην οικονομική ανάλυση ενός συστήματος φωτισμού και στις αντιλήψεις των εργαζομένων σε χώρους γραφείων σχετικά με τις συνθήκες φωτισμού, τα συστήματα σκίασης και τους αυτοματισμούς που χρησιμοποιούνται στα συστήματα αυτά. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το υφιστάμενο σύστημα φωτισμού του κτηρίου όπως προέκυψε από την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε και δύο προτεινόμενα σενάρια αναβάθμισής του. Στο πρώτο σενάριο προτάθηκε αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων με νέα, πιο αποδοτικά. Στο δεύτερο σενάριο τοποθετήθηκαν επιπλέον αισθητήρες φωτισμού προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκμετάλλευση του φυσικού φωτός. Τέλος παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία και τα περιβαλλοντικά οφέλη των δύο σεναρίων και προσδιορίζονται οι χρόνοι απόσβεσης της κάθε επένδυσης.
doi:10.26240/heal.ntua.8973 fatcat:oo4alkgyirbqvnqg3pdsj4fqeq