THE ROLE OF MOTIVATIONAL PSYCHOLOGICAL COUNSELLING IN THE TREATMENT OF DISTAL RADIUS FRACTURES

Anamaria Ciubara, Roxana Chiriţa, Alexandru Ciubară, Diana Iliescu
unpublished
The hereby study aimed at establishing the existence or absence of a clinical effect of psychological/psychiatric support, manifested in motivational psychiatric counselling in the recovery treatment for distal radius fractures. 142 cases with Kapandji 9 distal radius fractures under conservative treatment were observed with a view to assess the functional results. The 142 monitored cases were divided into 2 study batches, according to the patients' availability of participating in
more » ... ing in psychological counselling sessions. Thus, the 1 st batch included 87 cases and the 2 nd batch, 55 cases under psychological counselling. The functional results for the 2 study groups were assessed and compared. In conclusion, by analyzing the functional results for this group of patients, we can say that for the cases that have benefited from counselling an evolution net superior to the control group has been registered (p=0,02). Cuvinte cheie: consiliere psihologică motivațională, fractură de radius distal, fractură extremitate inferioară de radius Rezumat: Prezentul studiu a avut ca obiectiv stabilirea existenței sau nu a unui efect clinic a suportului psihologic/psihiatric concretizat printr-o consiliere psihologică motivațională în tratamentul recuperator pentru fracturile de radius distal. Pentru aprecierea rezultatelor funcționale au fost urmărite 142 cazuri cu fracturi de radius distal tip Kapandji 9 care au beneficiat de tratament conservator, la care s-a procedat la reducere ortopedică şi imobilizare gipsată. Cele 142 cazuri monitorizate au fost împărțite în 2 loturi de studiu, includerea într-un lot sau altul realizându-se în funcție de disponibilitatea pacienților de a participa la ședințele de consiliere psihologică. Astfel, lotul numărul 1 a inclus un număr de 87 cazuri, iar lotul 2 un număr de 55 cazuri care au beneficiat de consiliere psihologică. Au fost apreciate și comparate rezultatele funcționale pentru cele 2 loturi de studiu. În concluzie, analizând rezultatele funcționale pentru acest lot de bolnavi putem afirma că pentru cazurile care au beneficiat de consiliere psihologică s-a înregistrat o evoluție net superioară față de lotul martor (p=0,02).
fatcat:5qd5nqfn5zffzcdqwmaiszjl2y