İntihar Davranışlarını Önleme ve Azaltmada Diyalektik Davranış Terapisi: Güncel Bir Gözden Geçirme

Mert KUŞLUVAN
2021 Kesit Akademi  
Bu makale İntihal.net tarafından taranmıştır. This article was checked by Intihal.net. Эта статья была проверена Интихал.нет Bu makale Creative Commons lisansı altındadır. This article is under the Creative Commons license. Это произведение доступно по лицензии Creative Commons.
doi:10.29228/kesit.52778 fatcat:fgkpxrho2ng3xcpz4hhiulrxbq