Загальна характеристика показників ефективного еритропоезу та периферичної крові в активних донорів крові

Yu. Yu. Derpak
2016 Шпитальна хірургія Журнал імені Л Я Ковальчука  
Збереження здоров'я донорських кадрів є важливим завданням служби крові. Метою роботи було проведення комплексного дослідження показника ефективного еритропоезу та стану периферичної крові у первинних і активних донорів крові з метою виявлення можливих змін. Обстежено 148 донорів крові (105 чоловіків і 43 жінки), серед яких 102 активних донори (77 чоловіків і 25 жінок), які здають кров регулярно, не менше трьох разів на рік, і 46 первинних донорів резерву (29 чоловіків і 17 жінок), які здавали
more » ... ров уперше. Первинні донори резерву склали контрольну групу. Вік обстежених активних донорів у середньому становив (40,90±0,91) року, при індивідуальних коливаннях від 20 до 59 років. Установлено, що активне донорство не супроводжується змінами кількісного складу клітин периферичної крові. В активних донорів-жінок, які мали донорський стаж понад 10 років, мало місце достовірне збільшення показника ефективного еритропоезу порівняно із контрольною групою та середнім його значенням у групі активних донорів у цілому. Зроблено висновок, що є необхідність подальшого вивчення параметрів, які характеризують стан периферичної ланки еритропоезу в активних донорів для оптимізації моніторингу за станом їх здоров'я.
doi:10.11603/2414-4533.2016.3.6804 fatcat:ty3rhk65jzhjjffl3angngwydm