Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AKADEMİSYENLERDE DUYGUSAL ZEKÂ FAKTÖRLERİNİN TÜKENMİŞLİK FAKTÖRLERİ İLE İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 1 A RESEARCH ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE FACTORS AND BURNOUT FACTORS OF ACADEMICIANS: CASE OF KOCAELİ UNIVERSITY 2

Gönül Konakay, Öz
unpublished
The aim of the study is to investigate if there is a relationship between levels of emotional intelligence and burnout among academicians. In this context, for the theoretical part, emotional intelligence and burnout was investigated by reviewing the literature and explaining the relationship between emotional intelligence and burnout was determined as the sub-aim of the study.
fatcat:utzyrzwumjctjad63mb5tpuyom