Aldring som provokasjon Tekster om aldring og samfunn av Svein Olav Daatland, Fagbokforlaget 2008

Kirsti Inkeri Kuosa
2009 Nordisk Tidsskrift for Helseforskning  
Bokomtale Aldring som provokasjon Tekster om aldring og samfunn av Svein Olav Daatland, Fagbokforlaget 2008 omtalt av Kirsti Inkeri Kuosa Denne boka er skrevet av en kjent sosialpsykolog og forsker ved NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Han har forsket på aldring i et livsløpsperspektiv i 25 år. Boka samler noen av hans faglige artikler fra bladet Aldring og livsløp, primaert fra de siste årene, men med noen artikler helt fra 1989.
doi:10.7557/14.245 fatcat:mwzpi2y5gnbito7tqbrqzchwie